Daszki wysyłamy firm± kuriersk± "JAS-FBG" z któr± mamy podpisan± umowę.
W przypadku większych zamówień dostarczamy daszki na teren budowy własnym ¶rodkiem transportu. W przypadku wysyłek kurierskich, każdorazowa wysyłka jest dokładnie zabezpieczana przed uszkodzeniem.
Koszt wysyłki kurierskiej jest zawsze uzależniony od wagi palety. W przypadku dużych zamówień kwota transportu ustalana jest indywidualnie z odbiorc±